Planificació i direcció de seguretat privada

Planificació i direcció de seguretat privada

EZKAR-11

SOM ELS TEUS DIRECTORS DE SEGURETAT “INHOUSE”

L’activitat pròpia de les empreses comporta inherentment una sèrie de riscos que pot comprometre a les empreses greument. Múltiples organitzacions, a l’escenari geopolític actual, són potencials víctimes de grups delinqüencials molt ben preparats.

Per tant, és indiscutible, que tot tipus d’empresa i qualsevol organització necessita dotar-se dels instruments de seguretat suficients que els permetin el desenvolupament del seu negoci sense incórrer en riscos ni amenaces o reduint-les al màxim.

En l’actualitat, la seguretat que necessiten les empreses i organitzacions, es defineix des d’una òptica Holística, integral, total. 

En la actualidad,  la seguridad que precisan las empresas y organitzaciones ,   se define desde una óptica Holística, integral, total. 

El concepte de seguretat implica a tots els àmbits de les mateixes. Ens referim a les instal·lacions, el personal, a plans de contingència que permetin l’activitat productiva, a l’espai web, a tot tipus d’activitats en les que participen, al coneixement que atresoren (expertise), als plans de negoci que dissenyen , a la imatge corporativa … etc

Per tant, la implantació d’un pla de seguretat, és vital ja que protegirà, als elements clau que constitueixen les empreses i organitzacions. Protegint-la de amenaces i riscos externs i també dels interns.

Per aquests motius, des d’EZKAR CONSULTING oferim per a empreses i organitzacions els següents serveis:

  • Anàlisi de Seguretat i diagnòstic.

  • Plans de Seguretat Integrals personalitzats i Suport en la implantació del mateix.

  • Director de seguretat “inhouse”.