El creixement del ECOSISTEMA Startup

By in
836
El creixement del ECOSISTEMA Startup

A dia d’avui podem dir que la emprenedoria està en un punt àlgic a casa nostra. Així ho vam poder comprovar al South Summit, celebrat a Madrid el mes passat, que va reunir més de 7.100 emprenedors, 650 inversors a la recerca de talent i innovació a través d’aquestes noves startups.

Al llarg de tot el congrés s’ha parlat de les tendències del sector, de les tecnologies mes disruptives i del futur dels principals sectors del nostre país deixant damunt de la taula lliçons sobre l’emprenedoria i la innovació del futur.

Aquest Summit és una mostra més de la maduresa i legitimació que ha exercit l’ecosistema emprenedor gràcies a startups amb projectes punters i innovadors. Moltes companyies i multinacionals estan canviant les seves polítiques d’I+D per donar oportunitats a aquestes joves companyies perquè cada vegada són més conscients que és el mitjà ideal per desenvolupar la seva innovació.

Aquest progrés en l’ecosistema Startup gira al voltant de la tecnologia, com afirma Nolan Bushnell, fundador d’Atari: “el punt de partida més important a l’hora de posar en marxa un projecte és apostar pel talent i un bon equip”. En aquest punt cal puntualitzar que aquests equips han de ser heterogenis ja que a Espanya només un 17% dels projectes estan liderats per dones pel que queda latent que és una assignatura pendent en el sector i que les primeres impulsores d’un canvi en aquest sentit han de ser les mateixes dones

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply